fbpx

Certificaat-EHBP-Asphalia-Training
Ooit was er maar 1 certificerende instantie, maar wat is nu een certificerende instantie; en wat is de functie van de opleider en hoe werken die samen?
In dit artikel leggen we je uit hoe en wat je kan verwachten van een opleider en certificering instanties.

Er ontstaat momenteel een grote verwarring met name door het ontstaan van meerdere certificerende instanties. De vragen die wij het meest horen.

 • Wie is nu de juiste opleider
 • Wie is de echte certificerende instantie
 • Wat is nu de juiste wettelijke regeling
 • Wat is de rol van mijn branchevereniging

Wat is de juiste wettelijke regeling

Er is geen enkele certificerende instantie die kan zeggen dat zij de enige door de wet aangewezen organisatie zijn die een door de wet erkend certificaat afgeven. Dus alle certificerende organisaties zijn privaat rechtelijke bedrijven.

Wie is de echte certificerende instantie

We willen niet spreken over de enige echte, want wettelijk is geen enkele instantie aangewezen als een door de overheid aangewezen uitvoerende instantie. De meest bekende certificerende instellingen zijn:

 • Het rode kruis
 • Het oranje kruis
 • Nikta
 • Nederlandse Reanimatie Raad

Geen van deze bedrijven zijn door de wet erkend, het is dus ook mogelijk dat een bedrijf zelf-certificerend is of met meerdere certificerende instanties samenwerkt.
Een mooi voorbeeld is het Rode Kruis. Het Rode Kruis is een alom bekende hulpverlenende (vrijwilligers)organisatie. Maar pas vanaf ergens in 2012 zijn ze een certificerende instantie geworden. Ze maken dus gebruik van de grote naamsbekendheid en hun visie is dat zoveel mogelijk mensen “iets” van EHBO moeten afweten. Volgens deze norm verstrekt het Rode Kruis dan ook aanwezigheids certificaten, die door diverse organisaties worden erkend en zelfs een hoog percentage vergoeding (zorgverzekeringen) kan opleveren.

Wat doet een certificerende instantie.

Een certificerende instantie bepaalt de eindtermen van een cursus/opleiding. Anders gezegd, de inhoud van de opleiding wordt door de certificerende instantie opgelegd aan de opleider die zich confirmeert aan de betreffende certificerende instantie en de certificerende instantie behoort het regelmatig te controleren of de opleider conform de normen/eindtermen de cursus geeft en het eventuele examen afneemt.

Het verschil in de eindtermen en het examen.

De eindtermen verschillen per certificerende instantie, zo ook het examen.

Het Rode Kruis.
Het Rode Kruis heeft een lesboek dat een breed pakket lesstof bevat. Het streven van het Rode Kruis is zo veel mogelijk mensen met de Eerste Hulp kennis te laten maken. Het is dus zeer laagdrempelig gehouden. Het Rode Kruis neemt dus ook geen examen af, maar geeft een aanwezigheidscertificaat af.
Het Oranje Kruis.
Het oranje kruis geeft diverse boekjes uit, maar het lesboekje EHBO is redelijk beperkt. Het examen is onderverdeeld in twee gedeelten

 1. Een mondeling gedeelte.
 2. Een praktisch gedeelte, dat wordt afgenomen door een arts en een instructeur.
Nikta
Het Nikta geeft geen lesstof uit, maar uitsluitend de eindtermen waar de cursus aan moet voldoen. Het examen is een schriftelijk examen (meerkeuze vragen), dat door het NIKTA wordt verstrekt aan de opleider. De opleider moet per examen een aanvraag doen.
Nederlandse Reanimatie Raad.
De NRR is weer anders. Bij de NRR moet de opleider/instructeur doorgeven wie er aanwezig was en of de kandidaat voldoet aan de richtlijnen.
Nog meer instanties?

Ja, er zijn nog meer instanties die zichzelf tot een certificerende instantie rekenen.

Wat is de rol van mijn Beroepsvereniging.

Steeds meer beroepsverenigingen (dat zijn vaak ook certificerende instanties, maar dan in uw branche) vinden dat het een must is dat hun leden een EHBO diploma/certificaat hebben.
Meestal eisen ze dan een certificaat van een organisatie die ze toevallig kennen of het meest bekend in de oren klinken.

Wat is de rol van Asphalia.

Asphalia heeft zich bewust geconfirmeerd aan de belangrijkste certificerende instanties. U als relatie van Asphalia heeft de keus om te kiezen via welke certificerende instantie u het certificaat wilt hebben.
Natuurlijk heeft Asphalia ook een eigen certificaat.
De meeste relaties kiezen voor het zelfcertificerende vermogen van Asphalia.
Asphalia werkt met een online theorie training, Deze e-learning is gebaseerd op de eindtermen van alle certificerende instantie. Hierdoor HEBT U DE KEUS tussen:

 • uitsluitend e-learning
 • e-learning in combinatie met praktijk
 • praktijk met theorie
 • alleen praktijk

U bent al gecertificeerd EHBO’er?

Als u reeds een certificaat heeft van een bepaalde instantie, dan is het meestal zinvol om dit zo te houden. De wet kijkt naar het papiertje, niet naar de naam die er op staat. Een beroepsvereniging, maar ook verzekeringsmaatschappijen (zorgverzekeringen) kijken vaak naar de naam die op het papiertje vermeld staat.

Wie is nu de juiste opleider.

Ook bij de opleiders zit heel erg veel verschil. De meeste opleiders sluiten zich aan bij een vaste certificerende instantie. De cursus wordt vaak vanuit een commercieel oogpunt op een bepaalde wijze ingericht.

Heeft u nog vragen?

Als er nog punten zijn die niet duidelijk zijn, bel dan met Asphalia BV.
Het telefoonnummer: 0318-488500
Mailen kan natuurlijk ook: Ga dan naar onze contactpagina.

Kies als opleider Asphalia BV met een diversiteit aan certificaten.

Als u op één der onderstaande certificaat mogelijkheden klikt, dan krijgt u een lijstje van mogelijkheden van de betreffende certificerende instantie.

 • Certificaat Asphalia
 • Certificaat Rode Kruis
 • Certificaat Oranje Kruis
 • Certificaat NIKTA
 • Certificaat NRR (alleen reanimatie)

Ik wil ook een EHBO cursus volgen!

Groepscursus BHV EHBO
Klik op het plaatje links en u krijgt een goede keuze uit onze kwaliteitsopleidingen.
U heeft liever dat het telefonisch wordt uitgelegd? Bel dan gewoon even: met 0318-488502
Of kijk op Asphaliatraining.nl

 

 

 

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen