fbpx

Op vrijdag 23 september 2011 heeft het tv-programma ZEMBLA een programma uitgezonden met als titel: Niet reanimeren a.u.b. In dit programma werd met name de ethiek rond de reanimatie ter discussie gesteld.

De hoofdpunten van het programma rond reanimeren

In de beperkte tijdsduur is een aantal punten ter tafel gekomen. Er zijn 3 hoofdpunten:

  • de reclamecampagnes van de Nederlandse Hartstichting
  • het percentage van geslaagde reanimatie’s
  • schade aan het slachtoffer na geslaagde reanimatie

Nederlandse Hartstichting en haar reanimatie campagne

Zembla geeft aan dat de Nederlandse Hartstichting de reclame campagne eenzijdig belicht. De Nederlandse Hartstichting benadrukt in haar campagne uitsluitend een circulatie stilstand bij jonge mensen.

Zelfs superman is niet veilig voor een circulatie stilstand en dient gereanimeerd te worden door een mooie dame. Een feit is dat de reanimatie veel meer bij oudere mensen wordt toegepast en de eind-resultaten worden niet genoemd.

Percentage geslaagd reanimeren

In Nederland is het aantal geslaagde reanimatie’s momenteel 15%. Het tv-programma sprak regelmatig over het aantal geslaagde reanimatie’s en of de mensen met dit percentage wel gereanimeerd willen worden.

Het percentage geslaagde reanimatie is bij jonge mensen veel hoger dan bij oudere mensen en het programma stelde dat het reanimeren een slechte nagedachtenis geeft bij mislukking.

Schade na het reanimeren

In het programma Zembla werden enkele voorbeelden aangehaald van schade die kan ontstaan door het reanimeren:

  • botbreuken
  • long perforatie
  • hersenbeschadiging
  • hartweefselbeschadiging bij gebruik defibrillator

Dit stuk werd grotendeels verwoord door ambulance- en IC-verpleegkundigen. Door deze vakmensen werd een duidelijk bezwaar verwoord aangaande de verplichting tot reanimeren bij een circulatie stilstand, want in veel gevallen is overleven: lijden.

Reanimeren en de risico’s onvoldoende belicht.

Sterven door een circulatie stilstand is een snelle, relatief “aangename” manier van doodgaan. Natuurlijk heeft ieder individu de wens tot leven, maar over het algemeen hoor je dat leven wel een “kwaliteit van leven” in zich moet hebben.

Reanimeren, wanneer is het een “geslaagde” reanimatie?..

Voorbeeld één

Een dame van 35 jaar, gezond van lijf en leden en geen medicijn gebruik, valt neer in een supermarkt met een circulatie stilstand.
Actie: reanimatie met defibrillator
Resultaat: geslaagde reanimatie
Ziekenhuis behandeling: na het plaatsen van twee stents staat de dame weer actief in het leven.

Voorbeeld twee

Een man van 78 jaar, diabeet en flink overgewicht, zakt onderuit in zijn stoel met een circulatie stilstand.
Actie: direct gestart met reanimatie na 10 minuten door ambulance verpleegkundigen op AED aangesloten.
Resultaat: een gebroken rib met perforatie van de long, slachtoffer levend naar het ziekenhuis vervoerd.
Ziekenhuis behandeling: een langdurig ziekbed met een resultaat dat een vraagteken oplevert.

De feiten van een “geslaagde” reanimatie.

Iedereen zal concluderen dat de geslaagde reanimatie bij de jonge vrouw werkelijk een geslaagde reanimatie is, want kwaliteit van leven is door haar leeftijd al een heel stuk gewaarborgd en na een kort ziekbed leeft zij nog lang en gelukkig

Naarmate mensen ouder worden gaat men het één en ander mankeren, botten en aderen worden poreuzer en de risico’s nemen toe. Als mensen de keuze hebben tussen snel en vreedzaam overlijden op een bepaalde leeftijd of doorleven na een “geslaagde” reanimatie en vanaf dat moment altijd met zorg omringd moeten zijn, is een keus die ieder voor zich moet nemen.

Niet reanimeren? Regel tijdig een “niet reanimatie verklaring”.

Mening van de auteur: Ieder mens moet eigenlijk periodiek bij zichzelf te rade gaan of hij/zij nog wel gereanimeerd wil worden. Dit verschilt van mens tot mens en de eigen persoonlijke omstandigheden spelen vaak een beslissende rol.

Naarmate je ouder wordt, worden de risico’s op gevolgschade zowel geestelijk als lichamelijk groter en groter. Indien je niet gereanimeerd wil worden, maak dit dan kenbaar bij de huisarts, regel een “NIET reanimatie verklaring” of sluit je aan bij: Nederlandse vereniging voor een vrijwillig levenseinde

Bericht van de Nederlandse Hartstichting.

Naar aanleiding van het televisieprogramma Zembla, aflevering ‘iet reanimeren a.u.b., d.d. vrijdag 23 september 2011 ontvangt u onderstaand persbericht van de Nederlandse Hartstichting.

Hartstichting pal achter 6 minutencampagne
Partners onverkort achter reanimatiecampagne
De Nederlandse Hartstichting staat pal achter vorm en inhoud van de 6 minutencampagne die als doel heeft te bereiken dat meer mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis overleven. Dit laat zij weten naar aanleiding van de uitzending van Zembla Niet reanimeren a.u.b. die vanavond is uitgezonden op Nederland 2. Uit de uitzending komt het beeld naar voren dat de Hartstichting een te rooskleurige voorstelling geeft van reanimeren en dat de ethische discussie over reanimatie ontbreekt.

De Hartstichting is van mening dat Zembla de 6 minutencampagne te kort doet. “Ik durf ronduit te stellen dat de campagne, die in 2007 is begonnen, een groot succes is. Veel mensen hebben de afgelopen jaren een reanimatie- en AED-cursus gevolgd en de resultaten mogen er zijn: jaarlijks worden ruim 1000 mensen, dat zijn gemiddeld 3 mensen per dag, met een acute hartstilstand gered. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden”, aldus directeur Hans Stam, van de Hartstichting.

De Hartstichting gaat door met de 6 minutencampagne, waarvoor in de samenleving een breed draagvlak bestaat. Onder meer de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Rode Kruis, Oranje Kruis, Nederlandse Reanimatie Raad en de Hart & Vaatgroep hebben aangegeven onverkort achter de campagne van de Hartstichting te staan.

Ethische dilemma’s
De Hartstichting is zich ten volle bewust van de (ethische) dilemma’s rond het thema reanimeren en heeft die bij de lancering van de campagne en andere gelegenheden ook zelf ter discussie gesteld. De Hartstichting juicht toe dat Zembla aandacht aan het onderwerp reanimeren besteedt. Helaas zijn in het programma een aantal zaken door elkaar gehaald.

De Hartstichting richt zich met de 6 minutencampagne op gewone burgers die thuis, op straat, in de winkel en op het sportveld kunnen reanimeren. De campagne richt zich niet op reanimeren in de zorgcentra (ziekenhuizen, verpleeghuizen en ambulances), waar het meestal gaat om oudere patiënten die al ziek zijn. Als ambulancehulpverleners, artsen en andere zorgverleners zich onder druk voelen gezet door de campagne, dan betreurt de Hartstichting dat.

Stam: “Ik neem de uitzending van Zembla serieus en bekijk of we daar lessen uit kunnen trekken. Daartoe zal ik contact opnemen met de zorgprofessionals die in de uitzending aan het woord komen. De Hartstichting heeft volop meegedaan aan de discussie over (ethische) dilemma’s rond reanimeren en blijft dat doen.”

[text_block id=10997 description=”reanimatiekaart”]

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen