088 112 54 54 info@safetyschool.nl

De NEN 4000 over BHV

NEN staat voor Nederlands Normalisatie Instituut. Dit instituut stelt normen op voor kwaliteit en veiligheid in het bedrijfsleven. Daarbij houdt het instituut rekening met de Nederlandse situatie. Meestal worden de NEN-normen opgesteld in nauwe samenwerking met...