fbpx

De juiste procedure bij hulpverlening gaat vooral om het juist en accuraat professionele hulp inroepen.

De functie BHV-er is belangrijk.

In de hulpverleningsketen vervult de BHV-er een primaire rol. Hij is de eerste persoon die wordt aangesproken en dan moet beslissen wie of wat er moet gaan gebeuren. Als de professionele hulpdiensten worden gealarmeerd dan is de BHV-er degeen die informatie moet verschaffen aan de brandweer, politie en/of aan de medische hulpdiensten. Dus de BHV-er is de schakel tussen slachtoffers, omstanders en de professionele hulp. Hij (de BHV-er) informeert, begeleidt, ontvangt en helpt daar waar nodig.

 

De BHV-er als voorpost.

De functie van de voorpost is belangrijk, want juist in deze functie moet je weten waar hulpdiensten naar toe moeten (hoofdingang, zij-ingang of wellicht via de achterdeur). Hij moet de situatie weten of men veilig naar de plaats des onheils kan gaan. Ook staat hij in contact met de plaats waar de calamiteit heeft plaatsgevonden, om te kunnen melden hoe de situatie is op het moment van aankomst van de professionals.
Vaak gebeurt dit via het hoofd van de BHV ploeg, dus via de BHV ploegleider. Om de taak van een voorpost goed te kunnen uitvoeren, mot de voorpost:

  • weten hoe een ongeval/calamiteit moet worden gebeld.
  • weten welke informatie de professionals moeten hebben.
  • weten waaren hoe de externe hulpdiensten moeten worden opgevangen.
  • weten welke communicatiemiddelen er nodig zijn voor een melding en/of alarmering.

 

Intern melden van een calamiteit

Een calamiteit kan zowel intern als extern worden gemeld. In het bedrijfsnoodplan moet vermeld staan hoe de aanvang wordt gemaakt bij een melding, zowel intern als extern. Maar ook moet er vermeld staan in welke situaties intern of extern er een melding moet plaats vinden. In dit zelfde plan moet ook staan hoe de BHV-er wordt opgeroepen. Hoe kleiner de organisatie is waar u werkt hoe breder dient de kennis te zijn van de BHV-er.

 

Georganiseerde meldingen

Een bedrijfsnoodplan legt vast wie wanneer benaderd moet worden, maar ook als er geen gehoor is wat er dan moet gebeuren. wie is de plaatsvervanger van het hoofd BHV, van de ploegleider. Hoe moet er gemeld worden, met een PZI, met een telefoon, een portofoon met een omroepsysteem. Ook zullen de meldingen vaak gecodeerd worden om paniek te voorkomen. Verslaglegging is ook een belangrijke vorm van het doen van een melding. Verslaglegging is niet alleen maar iets om te vermelden als er echt iets is gebeurd, maar ook bij bijna incidenten. Door en regelmatige analyse van bijna incidenten en na deze analyse ook daadwrekelijk de gevonden oorzaken aan te pakken, kan er veel leed en ellende worden voorkomen.

 

Meldregels

Zowel bij interne als externe meldingen moet meneen aantal items benoemen. De gegevens die gemeld (de meldregels) moeten worden zijn:

  • Naam en telefoonnummer van de melder
  • exacte plaats van het incident (adres / kamer / etage)
  • Welke huldienst er nodig is (brandweer / ambulance / poltie).
  • Wat er aan de hand is (reanimatie gestart / benauwdheid / ernstige bloeding).
  • Hoeveel slachtoffers en indien bekend een leeftijdsindicatie.
  • WAT U DOET of GAAT DOEN

 

Afmelden van een incident

Helaas is het nog steeds zo dat de brandweer voor niet moet uitrukken

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen