Ontruimen

Het kunnen ontruimen van een organisatie is een wettelijke verplichting. Nog sterker, volgens de wet hoort dit ook jaarlijks te worden geoefend. De verslagen moeten worden bijgehouden, gearchiveerd, geëvalueerd. Met de evaluatie moet je ook nog wat doen.

Als je niets doen met de evaluatie van het geheel, dan is het geheel als ontruimingsprocedure zinloos. Juist dat moet je als ondernemer nu net niet willen, zinloze actie uitvoeren. Inderdaad, al het oefenen wordt pas echt zinvol als er ECHT iets aan de hand is. Nu denk je natuurlijk, het gebeurt altijd bij een ander, wij hebben het zo goed voor elkaar. Weet je, juist dit, hebben al die anderen ook gedacht!


Evacuatieplan Vluchttekening Winkelcentrum Heiloo.

Ontruimingsplan

Een evacuatieplan moet voldoen aan een aantal richtlijnen, de z.g. NEN normeringen. NEN betekent Nederlandse EenheidsNormering. De EN-normeringen zijn de Europese Normeringen.

Voor een ontruimingsplan, wellicht een calamiteitenplan, moeten we eerst naar de volgende NEN-normen kijken;

 • NEN 4000, de NEN voor de bedrijfshulpverlening;
 • NEN 8112, de NEN voor het ontruimingsplan. Daarna zijn er nog wat aanvullende normeringen;
 • NEN 3011, bespreekt de veiligheidssymbolen en haar kleuren;
 • NEN 1414, wijze van opmaak van de diverse tekeningen en haar kleurstellingen.

Wanneer moet je een plan hebben?

Uit de bovenstaande vraagstelling kan al direct een conclusie worden getrokken. Deze conclusie zal kunnen zijn: “Dus niet iedereen heeft een ontruimingsplan verplicht nodig”. De volgende vraag is dus van toepassing. Wanneer heeft men dit wel “verplicht” nodig?

 • Als er een Brandmeldcentrale aanwezig is
 • Als er meer dan 50 personen in het pand kunnen
 • Als er meer dan 10 kinderen gemiddeld aanwezig zijn
 • Als de risico factoren daar aanleiding toe geven
 • Conform bouwbesluit
 • Als het van de brandweer moet

Extra opmerking: Bij het genoemde aantal van 50 personen staat duidelijk extra vermeld: Indien er meer in kunnen dan…………… Stel standaard bezetting 30 personen, maar wekelijks is er een vergadering met alle thuiswerkers en hierdoor heb je af en toe een bezetting van 51 personen, dan is het verplicht om een ontruimingsplan te hebben.

De inhoud van een evacuatieplan heeft volgens de NEN 8112 de volgende inhoud.

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding en toelichting
 • Situatietekening
 • Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens
 • Alarmeringsprocedure intern en extern
 • Stroomschema alarmering
 • Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie
 • Taken personeel (niet BHV-ers)
 • Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening
 • Taken bedrijfshulpverlener
 • Taken gasten en bezoekers
 • Taken directie
 • Tekeningen en ontruimingsinstructies
 • Logboek ontruimingsplan
 • Bijlage 1 – Namen en telefoonnummers
 • Bijlage 2 – Algemene richtlijnen


kattenbroek vluchttekening Vluchttekening gezongsheidscentrum kattenbroek gebruiksmelding Tekening gebruiksmelding.


Ontruimingstekening

Voorheen moest men tekeningen hebben vanwege de verplichte gebruikersvergunning. Vanwege de z.g. overlast voor de werkgever is de verplichting niet meer aanwezig voor veel bedrijven. Natuurlijk is hier iets voor in de plaats gekomen. Tekeningen voor de gebruiksmelding. Kortom er is weinig veranderd. Afhankelijk van de plaatselijke brandweer moet men:

 1. Voldoen aan de eigen regel van de brandweer (persoonlijke interpretatie)
 2. Kan men volstaan met een evacuatietekening
 3. Moet men completeren met een tekening inzake de gebruiksmelding
 4. Moet men ook nog een aanvalstekening creëren

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen
Powered by