Communicatie in het leven is belangrijk. Wanneer er een calamiteit is zoals bijvoorbeeld brand en je moet gaan ontruimen, dan is noodcommunicatie helemaal belangrijk. Als deze communicatie niet goed verloopt, kan dat veel schade veroorzaken. In het ergste geval kan het zelfs mensenlevens kosten.

Noodcommunicatie moet vooral effectief zijn. Elke minuut telt. Boodschappen moeten daarom kort en helder zijn. Ook moet duidelijk zijn, op welk moment er gecommuniceerd moet worden en door wie. In dit artikel bespreken we, wat effectieve noodcommunicatie inhoudt.

Noodcommunicatie en paniek gaan niet samen

Als er iets ernstigs gebeurt, ontstaat er vaak paniek. In paniek gaan mensen ongecontroleerd handelen en dus ook ongecontroleerd communiceren:

 • Snel spreken
 • Veel woorden gebruiken

In noodsituaties moet de boodschap duidelijk en snel overkomen. Beschrijf daarom in een calamiteitenplan of ontruimingsplan hoe de noodcommunicatie moet verlopen.

 • Wie doet de interne en wie de externe alarmering?
 • Hoe communiceren Hoofd BHV, BHV-teams en voorpost met elkaar?

De protocollen moeten af en toe geoefend worden tijdens een ontruimingsoefening.

Het Hoofd BHV – spin in het web tijdens de noodcommunicatie

Tijdens een BHV-inzet is het Hoofd BHV (of soms de ploegleider) de spin in het web. Hij stuurt vanaf een centrale plaats de andere BHV-ers aan. Het Hoofd BHV moet goed contact onderhouden met de voorpost, de persoon die bij de hoofdingang zit, vangt de professionele hulpverleners op.

Hét communicatiemiddel in noodsituaties: de portofoon

NoodcommunicatieVoor noodcommunicatie zijn portofoons de meest geschikt communicatiemiddelen. Men werkt nog vaak met mobiele telefoons. Met de mobiele telefoon kan het Hoofd BHV maar met 1 BHV-er tegelijk contact hebben. Dat is onvoldoende.

Er bestaan abonnementen, waarbij je met meerdere personen tegelijk verbinding hebt. Bij een dergelijk abonnement kunnen meerdere mensen tegelijk gaan praten. Bovendien kan een mobiele verbinding wegvallen – doordat de antennemast is vernield.

Een set portofoons maakt gereguleerd contact met verschillende mensen mogelijk. Alle teams en de voorpost kunnen meeluisteren naar alle informatie, zonder dat iedereen door elkaar kan spreken. Een set portofoons vormt bovendien een zelfstandig netwerk, los van alle bestaande telefoonnetwerken. Als portofoons voldoende opgeladen zijn, werken ze onder alle omstandigheden.

Goede noodcommunicatie: nooit zonder protocol

Voor het communiceren via portofoons volgt men vaste protocollen. Zo moet altijd duidelijk zijn aan wie een boodschap is gericht en van wie die afkomstig is. Ook moet een spreker duidelijk aangeven, dat hij klaar is met spreken en nu op antwoord wacht. Om verwarring te voorkomen voert men alle gesprekken via het Hoofd BHV.

Via een portofoonnetwerk is het ook mogelijk om in een gesprek ‘in te breken’. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als het gaat om een acute noodsituatie. Ook daarvoor moet een vaste code worden afgesproken, zodat iedereen weet: “Dit is een noodoproep, die heeft voorrang.”

Professionele hulpverleners hebben uitgebreide protocollen voor noodcommunicatie. Maar de meeste bedrijven kunnen volstaan met 5 tot 10 eenvoudige afspraken.

Rapporteren tijdens en na de noodcommunicatie

Bij noodcommunicatie hoort ook rapporteren. Via de rapportages communiceert men met de directie van het bedrijf; de overheid en de arbeidsinspectie; justitie; verzekeringsmaatschappijen. Daarom moet er altijd verslag gedaan worden van de inzet van de BHV. Vaak zijn er voor de rapportages standaardformulieren beschikbaar.

Communiceren moet je leren… ook noodcommunicatie

Noodcommunicatie moet je leren. Vraag je bijvoorbeeld af:

 • Hoe alarmeer ik intern?
 • Hoe alarmeer ik extern?
 • Hoe bedien ik de portofoon?
 • Hoe kan ik zo nodig een ander kanaal kiezen?
 • Hoe kan ik het volume aanpassen?
 • Hoe moet ik na afloop rapporteren?
 • Hoe zijn de formulieren opgebouwd?

Als er iets aan de hand is, dan is er geen tijd om handleidingen na te speuren. Dan moet er gehandeld worden! Bereid je daarom voor op noodsituaties, door regelmatig een BHV-cursus en ontruimingsoefening te doen. Daarna kun je in een noodsituatie heel gemakkelijk je geoefende rol aannemen. Ten gunste van een vlotte en effectieve hulpverlening.

U kunt bij Asphalia terecht voor een BHV-cursus, een ontruimingsoefening, en passende communicatiemiddelen.

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen
Powered by