Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en van bezoekers van hun bedrijf. Die gezondheid en veiligheid kunnen door allerlei oorzaken worden bedreigd. Door het soort werk dat mensen doen (lang zitten achter een beeldscherm, eentonig werk), door het werken met gevaarlijke machines of stoffen of door de onderhoudsstaat van het bedrijfspand (een losse trapleuning, slechte verlichting, een tochtende deur…). Alle bedrijfsrisico’s zijn vastgelegd in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

De RI&E: onmisbaar voor het aanpakken van bedrijfsrisico’s

Bedrijfsrisico’s moeten worden aangepakt. Daarom zijn alle ondernemers sinds 1994 verplicht een RI&E op te laten stellen. De RI&E is de basis van het BHV-plan. In een RI&E worden verschillende zaken vastgelegd: een opsomming van de risico’s (inventarisatie); een beoordeling van de ernst van die risico’s (evaluatie); een plan van aanpak om die risico’s weg te nemen of beheersbaar te maken; en een tijdpad bij dat plan van aanpak. Ook moet worden vermeld, hoe de toepassing van de RI&E wordt gecontroleerd.

‘Beheersbaar maken’ houdt niet in, dat alle risico’s worden uitgesloten. Het houdt wel in, dat gezorgd wordt voor beperking van de schade bij eventuele calamiteiten. Onder andere door het opzetten en in stand houden van een passende BHV-organisatie.

In het plan van aanpak wordt vastgelegd, hoe en wanneer aanpassingen in het bedrijf worden doorgevoerd.

De RI&E: verplichte kost voor elk bedrijf

Sinds 1994 is het verplicht om een RI&E uit te voeren. Bedrijven met minder dan 25 werknemers mogen de inventarisatie zelf uitvoeren. Dat kan met behulp van RI&E checklists, die te vinden zijn op internet of via de bedrijfs- of branche-vereniging. Bedrijven met 25 werknemers of meer moeten de RI&E laten uitvoeren door een erkende Arbodienst.

De activiteiten in het plan van aanpak kunnen zo nodig uitgezet worden over een periode van vier jaar, naar gelang de ernst van het risico. Het is daarom gebruikelijk, eens in de vier jaar te zorgen voor een actuele RI&E. Een RI&E moet ook worden aangepast wanneer de bedrijfsomstandigheden veranderen, of wanneer nieuwe machines of methoden worden ingevoerd.

Neem gerust contact op met Asphalia om de RI&E te laten uitvoeren voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Ook kunnen wij op grond van uw RI&E een BHV-plan voor u opstellen, en de BHV-opleidingen verzorgen.

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen
Powered by