fbpx

In 2007 trad een nieuwe Arbowet in werking. Daarbij vervielen verschillende BHV-regels. In plaats van regels stelt de overheid nu vooral doelen vast. Bedrijven moeten zelf beslissen, hoe ze die doelen willen realiseren. Voor veel werkgevers is daardoor niet duidelijk, wat hun plichten op het gebied van BHV nog zijn. Asphalia praat u bij.

Wat is de Arbowet?

Het doel van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is het bevorderen van een veilige werkomgeving. De Arbowet beschrijft de plichten, die werkgevers en werknemers hebben om de arbeidsveiligheid te vergroten. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet. Hierin worden de plichten vertaald naar concrete regels. Asphalia is bekend met veel van de thema’s uit de Arbowet. Denk aan brandveiligheid, omgaan met agressie en natuurlijk BHV.

De huidige Arbowet: geen ‘regel-oerwoud’

De Arbowet is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2007. Zoals aangegeven, stelt de overheid sindsdien in plaats van regels vooral doelen voor arbeidsveiligheid. Werkgevers moeten zelf bepalen, hoe ze die doelen nastreven. Elke branche legt de gekozen maatregelen vast in een zgn. Arbocatalogus.

Door de wijzigingen in 2007 hebben werkgevers meer vrijheid, maar dus ook meer verantwoordelijkheid, gekregen om zelf vorm te geven aan de arbeidsveiligheid.

De Arbowet over BHV

Op het vlak van BHV zijn in de Arbowet 2 regels vervallen:

  • dat er minimaal 1 BHV-er per 50 werknemers aanwezig moet zijn
  • dat het de taak is van de BHV-ers, om te communiceren met externe hulpverleners

Daarnaast hoeft er niet meer jaarlijks te worden gerapporteerd over de voortgang van het Plan van Aanpak. Bovendien worden de algemene bepalingen uit de Arbowet niet meer geconcretiseerd in het Arbobesluit. Daar staan namelijk geen BHV-regels meer in.

Er is één regel bijgekomen, namelijk dat bij kleine organisaties de werkgever niet meer zelf alle BHV-taken op zich mag nemen. Er moet altijd minstens 1 extra BHV-er worden opgeleid.

Al met al hebben werkgevers ook voor de inrichting van hun BHV-organisatie meer vrijheid gekregen. Wel moet de hulpverlening zijn afgestemd op de risico’s in de organisatie.

Het risico van de nieuwe Arbowet voor de BHV

Het feit dat er BHV-regels zijn geschrapt in de Arbowet kan de indruk wekken, dat BHV niet meer zo belangrijk is. Dat is onterecht, want BHV blijft noodzakelijk om goed te kunnen optreden in noodsituaties. De enige reden dat de nieuwe Arbowet minder regels bevat, is dat de werkgever meer eigen verantwoordelijkheid heeft gekregen.

Niet voor niets is in de Arbowet overeind gebleven, dat de hulpverlening moet zijn ‘afgestemd op de risico’s in de organisatie’. Dit betekent in de praktijk, dat er nog steeds bijna altijd meer dan 1 BHV-er nodig is per 50 medewerkers. Het exacte aantal wordt bepaald door de grootte van het bedrijf en de bedrijfsrisico’s.

De communicatie met externe hulpverleners is nu een taak van de werkgever. Deze zal dit in de praktijk vrijwel altijd weer delegeren naar de BHV-organisatie.

BHV vergt van werkgevers dus niet minder, maar eerder meer aandacht dan voorheen. Er is sprake van een toegenomen eigen verantwoordelijkheid. Dat blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat de maximale boetes voor wie niet voldoet aan de eisen zijn verdubbeld.

Uw BHV-organisatie moet dus zijn afgestemd op uw bedrijfsrisico’s. Een risico-inventarisatie en evaluatie geeft u inzicht in uw bedrijfsrisico’s. U kunt contact opnemen voor hulp bij een RI&E.

Bronnen:

  • https://www.penoactueel.nl
  • https://www.logistiek.nl
  • https://www2.nen.nl
  • https://www.arboportaal.nl

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.