Het Noord-Hollandse Project Burger AED zit in de finale van de Publieke Veiligheid Award. Het project schakelt burgers in bij reanimatie en defibrillatie; en verhoogt zo de overlevingskans van patiënten met een hartstilstand. De Veiligheid Award is een landelijke prijs. Ze wordt elk jaar uitgereikt aan een initiatief, dat bijdraagt aan een veiliger samenleving.

Burger AED verhoogt overlevingskansen bij hartstilstand

Burger AED is geïnitieerd door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN). De meldkamer van de VR NHN gebruikt voor het project het alarmeringssysteem AED-Alert.

Bij een hartstilstand krijgen vrijwilligers, die zich binnen een straal van 1000 meter van het slachtoffer bevinden, via het alarmeringssysteem een sms-je. Daarin staan de locatie van de dichtstbijzijnde AED; en de plek waar het slachtoffer zich bevindt. Met die informatie kunnen de vrijwilligers snel starten met reanimeren.

Vaak zijn ze eerder ter plaatse dan de ambulance. Die tijdwinst is cruciaal. Als de ambulance arriveert, neemt de ambulanceverpleegkundige de zorg voor de patiënt over.

Op dit moment doen in Noord-Holland Noord tien gemeenten en zo’n tweeduizend burgerhulpverleners mee aan het project. Burgers die zich aanmelden, hoeven niet op specifieke momenten beschikbaar te zijn. Hoe meer personen zich aanmelden, des te groter de kans dat de AED tijdig kan worden ingezet.

Recent toonde een studie in heel Noord-Holland aan, dat de overlevingskansen bij een hartstilstand 16,6 % zijn. Als ook een AED wordt ingezet, worden de overlevingskansen 25%. Verreweg het beste resultaat wordt bereikt met een combinatie van reanimatie én defibrillatie (het geven van een schok met de AED) in de eerste 6 minuten na de hartstilstand. De overlevingskansen zijn daarbij 50 – 70 %.

Publieke Veiligheid Award moet bijdragen aan veiliger samenleving

De Publieke Veiligheid Award is een initiatief van het Blomberg Instituut en wordt dit jaar voor de 10e keer uitgereikt. De Publieke Veiligheid Award dient natuurlijk als stimulans voor de winnaar. Meer algemeen moet de Award bekendheid geven aan vooruitstrevende projecten, die bijdragen aan een veiliger samenleving.

Tot slot brengt het project bestuurders en bedrijven uit het veld met elkaar in contact. Zo kan effectiever worden samengewerkt voor het vergroten van de veiligheid.

De strijd om de Publieke Veiligheid Award 2010 wordt gevoerd onder het motto ‘Het is en het blijft mensenwerk!’ Op De Dag van de Veiligheidsregio (20 mei jl.) zijn in totaal 4 projecten genomineerd voor de Publieke Veiligheid Award. Op 1 december wordt, na een internetstemming, de winnaar bekendgemaakt.

Cursus AED volgen

Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Met de AED kan een elektrische schok worden toegediend aan patiënten met een circulatiestoornis. Door de schok wordt het verstoorde hartritme weer genormaliseerd.

Op veel publieke plaatsen zijn AED’s beschikbaar, die in geval van nood door iedereen gebruikt mogen worden. Wilt u net als de vrijwilligers uit Burger AED effectief met de AED leren omgaan? Volg dan samen met uw collega’ s een cursus AED. Overigens kunt u ook kennismaken met de AED tijdens een cursus BHV of een cursus EHBO.

Bronnen: https://www.nvbr.nl – https://www.burgeraed.nl – https://cms.dynaweb.nl

[text_block id=10997 description=”reanimatiekaart”]

Onze EHBO locaties: AmsterdamEindhovenRotterdamUtrechtLeeuwardenEdeMeppel en Zwolle.
Onze BHV locaties: AmsterdamRotterdamEindhovenUtrechtZwolleLeeuwardenEde en Meppel.

Open chat
1
Chat met ons
Hallo, kunnen we u helpen
Powered by